e2b39c39783757e54417da45cbefa937.jpg
493a49b79c3e2d08d18f29f3a2a25ef0.jpg
376dcccb999a8d3b7c446f63fc1db443.jpg

e2b39c39783757e54417da45cbefa937.jpg
493a49b79c3e2d08d18f29f3a2a25ef0.jpg
376dcccb999a8d3b7c446f63fc1db443.jpg
عملیات حرارتیعملیات حرارتی به یک فرآیند گرمایی یا تعدادی فرایندها که برای بهبود خواص مورد نظر در فلزات استفاده می شوند می گویند.
فرآیند های عملیات حرارتیعمليات حرارتي، فرايند گرم كردن و سرد كردن فلزي جامد براي رسيدن به خواص مطلوب و دلخواه ميباشد.
تنش زدایی  جهت جلوگیری از شکنندگی مولکول های آلیاژها، سختی آلیاژ را در قسمت جوشکاری شده به میزان مورد نیاز کاهش می دهد.

 

 

20220  


هدف اصلی شرکت تنش زدایی مستقل دماوند، رضایت مشتریان و بهبود مستمر در راستای توسعه صنعتی کشور و نظام مدیریت آن بر اساس استانداردهای جهانی قرار داده شده است.هدف اصلی شرکت از اجرا تثبیت و تداوم این خط مشی عبارتند از:

* اعتماد سازی و جلب اطمینان مشتریان

* انجام به موقعه تعهدات (سر لوحه فعالیت شرکت)

* ارتقای سطح آگاهی دانش و مهارت فنی کارکنان

* تلاش در جهت شناسایی عوامل موثر بر کیفیت اجرای کار بهبود مستمر، نظام کیفیت

* افزایش ظرفیت بالقوه شرکت برای دستیابی به بهترین موقعیت صنعت

* همکاری با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاهی به عنوان مجموعه توانمند صنعتی کشور