شرکت پالایشگاه پارس
شرکت نوین نیرو
شرکت ویرا
شرکت مپناعسلویه فاز 13و14
شرکت دایلیم کره
شرکت ماشین سازی اراک
پتروشیمی زاگرس
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
شرکت پالنده آب تهران
شرکت پایساز اهواز
شرکت نماد صنعت سدید اهواز
شرکت نماد صنعت سدید کارگاه سداد ماشین
شرکت نماد صنعت سدید لردگان
شرکت راکتور ساز اهواز
شرکت راکتور ساز بندر عباس کارگاه صف
شرکت توربین کمپرسور شهرک دانش تهران
شرکت پتروسازه سمنان
شرکت گرماگستر تهران
شرکت کاوه مبدل
شرکت آسه صنعت
شرکت پالایش پارس
پالایشگاه آبادان فراب
ماشین سازی تاشا در اهواز
شرکت تکنیگان در بوشهر
شرکت طرح و بازرسی در پالایشگاه شازند اراک
شرکت پایندان در پالایشگاه شازند اراک
شرکت ECCدر بندر عباس
شرکت پیدک در بندر عباس
پتروشیمی برزویه در عسلویه
شرکت آسفالت طوس در لالی

شرکت کیش آیلند

سازمان صنایع دریایی

شرکت مهسار ابنیه

صنایع حرارتی آروین بخار

نیروگاه سد داریان

نیروگاه شازند

نیروگاه سد سیمره

نیروگاه نکاء
و90% از مخازن ستاره خلیج فارس